how to play the game of go

Mae cael cynllun bwrdd gêm go yn bwysig iawn os ydych yn ddechreuwr yn y gêm hon. Fe welwch y gall wneud y gwahaniaeth rhwng colli ac ennill. Mae’n bwysig iawn dod o hyd i’r lleoliad carreg cywir.

Ewch yw un o’r gemau mwyaf poblogaidd heddiw. Mae llawer o bobl yn ei chwarae nid yn unig am hwyl ond i ddysgu strategaethau newydd.

Mae chwarae’n mynd yn heriol gan ei fod yn gêm dau chwaraewr. Mae’r un peth â chwarae gwyddbwyll, ond gyda thri ohonoch. Mae hyn hefyd yn wir am wirwyr, neu wirwyr Tsieineaidd.

Mae sut i chwarae’r gêm o fynd yn debyg i sut i chwarae gwyddbwyll. Eich nod yw cipio’r brenin, cymryd y dde a chipio’r cerrig. Mae’n rhaid i chi hefyd wneud yn siŵr nad yw eich gwrthwynebydd yn cipio eich carreg eich hun.

Mae llawer o amrywiadau gwahanol i’r gêm hon. Gelwir y mwyaf cyffredin yn “gêm 5 chwaraewr”. Chwaraeir hyn gyda phedwar chwaraewr ar yr un ochr i’r bwrdd.

Yr amrywiad arall i sut i chwarae’r gêm o fynd yw’r “gêm 2 chwaraewr”. Gyda’r amrywiolyn hwn, mae dau chwaraewr yn mynd ar ochrau gwahanol i’r bwrdd.

I chwarae’r gêm o fynd yn gywir, mae rhai pethau y mae angen i chi eu cael er mwyn gwneud hyn. Yn gyntaf, bydd angen cynllun gêm bwrdd arnoch sydd â’r lleoliad cerrig cywir. Bydd angen ychydig o gerrig arnoch hefyd.

Unwaith y byddwch yn gwybod sut i chwarae’r gêm o fynd, eich cam nesaf yw cymryd y lleoliad carreg cywir. I wneud hyn, mae angen i chi wybod pa fath o gerrig sydd eu hangen arnoch a faint i’w defnyddio.

Bydd angen llawer o gerrig arnoch, tua deg i ddeuddeg mae’n debyg. Dyma rif y bydd ei angen arnoch, yn dibynnu ar faint y bwrdd sydd gennych a nifer y cerrig y byddwch yn eu defnyddio.

Unwaith y byddwch yn gwybod y lleoliad cerrig cywir, mae’n bryd adeiladu’r bwrdd. Efallai y bydd yn rhaid i chi adeiladu dau fwrdd ar y tro neu efallai y byddwch am adeiladu sawl bwrdd ar un adeg.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud ychydig o wiriadau o’ch bwrdd i wneud yn siŵr mai dyma lle rydych am iddo fod. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn symud unrhyw gerrig sydd y tu allan i’r bwrdd.

Unwaith y byddwch yn gwybod sut i chwarae’r gêm o fynd, mae’n bryd symud y cerrig cywir i’w lle erbyn hyn. Gwnewch yn siŵr bod gennych y gosodiad cywir ar eich bwrdd cyn i chi symud eich cerrig.