Mae dysgu sut i chwarae gwyddbwyll Korea yn llawer o hwyl. Mae’r rhan fwyaf o frwdfrydig y frest yn mwynhau dysgu’r pethau sylfaenol ac unwaith y bydd gennych rywfaint o wybodaeth sylfaenol, byddwch yn gallu gwerthfawrogi harddwch y gêm hon.how to play janggi

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch ddysgu gwyddbwyll Korea. Mae rhai pobl yn hoffi cymryd dosbarthiadau yn y llyfrgell gyhoeddus leol tra bod eraill yn dewis dysgu ar-lein. Un ffordd sy’n wych i’r rhai sydd am allu mynd i’r llyfrgell neu’r dosbarth yn rheolaidd yw drwy wersi ar-lein.

Mae’n well gennyf wersi ar-lein oherwydd bod llawer o wahanol leoedd lle gallwch gymryd gwersi. Gallwch ddod o hyd i rai safleoedd da sy’n cynnig gwersi sain yn ogystal â gwersi testun.

Bydd gwersi ar-lein yn eich helpu i ymarfer y gêm ar eich cyflymder eich hun. Byddwch yn gallu chwarae’r gêm o’r dechrau i’r diwedd ymhen ychydig oriau ac yna rhoi’r deunyddiau i ffwrdd. Fyddwch chi byth yn cael eich llethu gan gêm awr o hyd.

Un broblem y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei hwynebu pan fyddant yn dechrau am y tro cyntaf yw peidio â gwybod sut i sefydlu eu bwrdd. Os nad ydych erioed wedi dysgu sut i chwarae gwyddbwyll Korea o’r blaen, mae angen i chi edrych i gael llyfr ar y gêm. Er y bydd yn costio ychydig o arian i chi, byddwch yn gallu ei ddysgu gymaint yn gyflymach fel hyn.

Dylech hefyd wneud yn siŵr eich bod yn dysgu hanes y gêm. Efallai ei bod yn ymddangos yn wirion i fod yn dysgu sut i chwarae jangle o destunau hynafol. Fodd bynnag, bydd hanes y gêm yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o beth yw’r gêm. Drwy ddysgu hanes y gêm, byddwch yn gallu mwynhau gêm fwy diddorol.

Dysgwch sut i sefydlu eich bwrdd. Pan fyddwch chi’n chwarae’r gêm hon, bydd angen i chi osod eich darnau lle bynnag rydych chi am eu cael. Mae’n bwysig eich bod yn gwybod ble mae eich darnau’n mynd i fod cyn i chi ddechrau’r gêm.

Byddwch am roi eich darnau mewn ffordd sy’n gwneud synnwyr. Wedi’r cyfan, bydd y chwaraewr sy’n ennill y gêm hefyd yn ennill arian. Mae’n bwysig eich bod yn dysgu rheolau’r gêm yn gyntaf cyn i chi ddechrau chwarae.

Mae dysgu sut i sefydlu’r bwrdd yn bwysig i lwyddiant eich gêm. Bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r darnau ar y bwrdd. Bydd angen i chi hefyd wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae’r gwahanol ddarnau.

Mae angen i chi wybod ble mae pob darn ar y bwrdd wedi’i leoli. Bydd angen i chi wybod hefyd pa ddarnau sy’n ddiogel. Ar ôl i chi ddysgu’r pethau hyn, byddwch yn gallu chwarae’r gêm yn llawer mwy effeithlon.

Yn olaf, dylech wybod sut i ddarllen y bwrdd. Mae sawl ffordd y gallwch ddarllen y bwrdd. Un ffordd yw defnyddio llyfryn cyfarwyddiadol.

Dysgwch reolau’r gêm a sefydlu eich bwrdd. Bydd hyn yn gwneud eich gêm yn llawer mwy pleserus. Mae llawer o fanteision o ddysgu sut i chwarae gwyddbwyll Korea.